เปล้าน้อย

ชื่อสมุนไพร

เปล้าน้อย

ชื่ออื่นๆ

เปล้าท่าโพ (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Croton fluviatilis Esser

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00686
Family Euphorbiaceae
Scientific name Croton fluviatilis Esser
Thai name เปล้าน้อย (Plao noi)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 07 March 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Along stream
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00687
Family Euphorbiaceae
Scientific name Croton fluviatilis Esser
Thai name เปล้าน้อย (Plao noi)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 07 April 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Along stream
Plant part Leaf, fruit
Note -