ปรู๋

ชื่อสมุนไพร

ปรู๋

ชื่ออื่นๆ

ผลู มะเกลือกา ปรู ปลู ปู๋ ปรู่ มะตาปู๋

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin. subsp. hexapetalum Wangerin

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Alangiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00694
Family Alangiaceae
Scientific name Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin. subsp. hexapetalum
Thai name ปรู๋ (Pru)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 March 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Lower montane rain forest, Mangrove forest
Plant part Flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00694
Family Alangiaceae
Scientific name Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin. subsp. hexapetalum
Thai name ปรู๋ (Pru)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 11 April 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Lower montane rain forest, Mangrove forest
Plant part Leaf, fruit
Note -