คดสัง

ชื่อสมุนไพร

คดสัง

ชื่ออื่นๆ

กรด (กลาง) ย่านตุด คดสัง (สุราษฎร์ธานี) หญ้ายอดคำ (เหนือ) จุด ชุด (ใต้) เบน (ขอนแก่น มหาสารคาม) เบนน้ำ (อุบลราชธานี) เปือย (นครพนม) ตรษ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Combretum trifoliatum Vent.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Combretaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00016
Family Combretaceae
Scientific name Combretum trifoliatum Vent.
Thai name คดสัง (เบนน้ำ)  Kod sang (Ben nam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 6 June 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Wetlands, Riparian zones
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00210
Family Combretaceae
Scientific name Combretum trifoliatum Vent.
Thai name คดสัง (เบนน้ำ)  Kod sang (Ben nam)
Collector Jeerawan Powaree
Collection date 2 February 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Wetlands, Riparian zones
Plant part Leaf and flower
Note White or white with yellow flower

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00457
Family Combretaceae
Scientific name Combretum trifoliatum Vent.
Thai name คดสัง (เบนน้ำ)  Kod sang (Ben nam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 07 July 2015
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Wetlands, Riparian zones
Plant part Leaf and fruit
Note -