นุ่น

ชื่อสมุนไพร

นุ่น

ชื่ออื่นๆ

ง้าว งิ้วน้อย งิ้วสร้อย งิ้วสาย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Bombacaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00655
Family Bombacaceae
Scientific name Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Thai name นุ่น (Nun)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 16 September 2016
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com