กาน้ำ

ชื่อสมุนไพร

กาน้ำ

ชื่ออื่นๆ

จานา (ขอนแก่น);ชุมเห็ดเล็ก (ชน); ตานา (นครราชสีมา);มะยมป่า (กาญจนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glochidion coccineum (Buch.-Ham.) Muell.Arg.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00682
Family Euphorbiaceae
Scientific name Glochidion coccineum (Buch.-Ham.) Muell. Arg.
Thai name ตานา (Tana), กาน้ำ (Kanam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17 February 2017
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Grove forest, Limestone hill
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00436
Family Euphorbiaceae
Scientific name Glochidion coccineum (Buch.-Ham.) Muell. Arg.
Thai name ตานา (Tana), กาน้ำ (Kanam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 28 January 2015
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Grove forest, Limestone hill
Plant part Fruit, leaf
Note -