ดองดึง

ชื่อสมุนไพร

ดองดึง

ชื่ออื่นๆ

คมขวาน บ้องขวาน หัวขวาน (ชลบุรี) ก้ามปู ดาวดึงส์ ว่านก้ามปู (กลาง) พันมหา (นครราชสีมา) มะขาโก้ง (เหนือ) ดองดึงหัวขวาน ด้ามขวาน หัวฟาน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gloriosa superba L.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Colchicaceae (Liliaceae)

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00634
Family Colchicaceae (Liliaceae)
Scientific name Gloriosa superba L.
Thai name ดองดึง (Dong dung)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 October 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical evergreen rain forest, Moist area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com