เจตมูลเพลิงขาว

ชื่อสมุนไพร

เจตมูลเพลิงขาว

ชื่ออื่นๆ

ปิดปิวขาว (ภาคเหนือ) ปิ๋ด ปี๋ ขาว ปี่ปีขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plumbago zeylanica L.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Plumbaginaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00698
Family Plumbaginaceae
Scientific name Plumbago zeylanica L.
Thai name เจตมูลเพลิงขาว (Jet ta mool pleng khaw)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 December 2012
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Sparse forest
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com