เกล็ดลิ่นน้อย

ชื่อสมุนไพร

เกล็ดลิ่นน้อย

ชื่ออื่นๆ

เกล็ดปลาหมอ กาสามปีกกลาง(สระบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllodium elegans (Lour.) Desv.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Papilionaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00235
Family Papilionaceae
Scientific name Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
Thai name เกล็ดลิ่นน้อย (Kled lin noi)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 28 August 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, bract, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00691
Family Papilionaceae
Scientific name Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
Thai name เกล็ดลิ่นน้อย (Kled lin noi)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17 November 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, bract, fruit
Note -