เกล็ดปลาหมอ

ชื่อสมุนไพร

เกล็ดปลาหมอ

ชื่ออื่นๆ

เกล็ดลิ่นใหญ่ (นครราชสีมา) ลิ่นต้น หญ้าสองปล้อง (ภาคกลาง) ลูกหนีบต้น (ปราจีนบุรี) หญ้าเกล็ดลิ่น (ภาคเหนือ ภาคใต้) หางลิ่น (สุราษฎร์ธานี) กาสามปีกเล็ก เกล็ดปลาช่อน เกล็ดลิ้น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllodium pulchellum (L.) Desv.

ชื่อพ้อง

Hedysarum pulchellum L., Desmodium puchellum (L.) Benth., Meibonia puchella

ชื่อวงศ์

Leguminosae-Papilionoideae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00522
Family Leguminosae-Papilionoideae
Scientific name Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
Thai name เกล็ดปลาหมอ (Kled pla more)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 6 October 2015
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, bract
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00429
Family Leguminosae-Papilionoideae
Scientific name Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
Thai name เกล็ดปลาหมอ (Kled pla more)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 6 December 2014
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, bract, pod
Note -