กาฝากก่อ

ชื่อสมุนไพร

กาฝากก่อ

ชื่ออื่นๆ

กาฝากไม้มังตาล (ชุมพร) กาฝากพญามหาปราบ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helixanthera parasitica Lour.

ชื่อพ้อง

Helicia parasitica (Lour.) Pers., Leucobotrys adpressa Tiegh., Loranthus adpressus (Tiegh.) Lecomte, Loranthus pentapetalus

ชื่อวงศ์

Loranthaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00703
Family Loranthaceae
Scientific name Helixanthera parasitica Lour.
Thai name กาฝากก่อ (ka fak koh)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 December 2010
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Sparse forest
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00247
Family Loranthaceae
Scientific name Helixanthera parasitica Lour.
Thai name กาฝากก่อ (ka fak koh)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 22 April 2012
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Sparse forest
Plant part Leaf, fruit
Note -