จันอินจันโอ

ชื่อสมุนไพร

จันอินจันโอ

ชื่ออื่นๆ

จันอิน จันโอ จันขาว จันลูกหอม อิน (กลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros decandra Lour.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Ebenaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00692
Family Ebenaceae
Scientific name Diospyros decandra Lour.
Thai name จันอินจันโอ (Jan in jan oo)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 22 April 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Sparse forest, tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00693
Family Ebenaceae
Scientific name Diospyros decandra Lour.
Thai name จันอินจันโอ (Jan in jan oo)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 01 July 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Sparse forest, tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, fruit
Note -