ข่า

ชื่อสมุนไพร

ข่า

ชื่ออื่นๆ

กฎุกกโรหินี (กลาง); ข่าตาแดง ข่าหยวก ข่าหลวง (เหนือ) ข่าใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alpinia galanga (L.) Willd.

ชื่อพ้อง

Alpinia alba (Retz.) Roscoe, Alpinia bifida Warb., Alpinia carnea Griff., Alpinia pyramidata Blume, Alpinia rheedei Wight, Alpinia viridiflora Griff., Amomum galanga (L.) Lour. , Amomum medium Lour., Galanga officinalis Salisb., Hellenia alba (Retz.) Willd., Heritiera alba Retz., Languas galanga (L.) Stuntz, Languas pyramidata (Blume) Merr., Languas vulgare J.Koenig, Maranta galanga L., Zingiber galanga (L.) Stokes, Zingiber medium Stokes, Zingiber sylvestre

ชื่อวงศ์

Zingeberaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00015
Family Zingeberaceae
Scientific name Alpinia galanga (L.) Willd.
Thai name ข่า (Kha)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 5 June 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาแก้ลมอัมพฤกษ์) www.thai-remedy.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00658
Family Zingeberaceae
Scientific name Alpinia galanga (L.) Willd.
Thai name ข่า (Kha)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 26 August 2016
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, fruit
Note -