กระเจียวแดง

ชื่อสมุนไพร

กระเจียวแดง

ชื่ออื่นๆ

ดอกดิน กระเจียวโคก กระชายดง (เลย) อาวขาว (เชียงใหม่) ว่านมหาเมฆ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Curcuma sessilis Gage.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00732
Family Zingiberaceae
Scientific name Curcuma sessilis Gage.
Thai name กระเจียวแดง (Kra jeuw dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 22 June 2017
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com