อ้อยดำ

ชื่อสมุนไพร

อ้อยดำ

ชื่ออื่นๆ

อ้อย อ้อยขม อ้อยแดง อ้อยตาแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Saccharum sinense Roxb.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Graminae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00296
Family Graminae
Scientific name Saccharum sinense Roxb.
Thai name อ้อยดำ (Ooy dam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 07 January  2012
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00189
Family Graminae
Scientific name Saccharum sinense Roxb.
Thai name อ้อยดำ (Ooy dam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 07 February  2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Stem, leaf
Note -