เหมือดโลด

ชื่อสมุนไพร

เหมือดโลด

ชื่ออื่นๆ

กรม (ใต้); ด่าง แด่งพง (สุโขทัย) ; ตีนครึน พลึง โลก (กลาง) ; ประดงข้อ (พิจิตร) เหมือดควาย เหมือดตบ (เหนือ) เหมือดหลวง (เชียงใหม่) เหมือดใหญ่ โลด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill.

ชื่อพ้อง

Scepa villosa

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00624
Family Euphorbiaceae
Scientific name Aporosa villosa (Lindl.) Baill
Thai name เหมือดโลด (Mued lod)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 23 November  2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, dry evergreen forest, lower montane coniferous forest, mixed deciduous forest
Plant part Female  inflorescence, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00627
Family Euphorbiaceae
Scientific name Aporosa villosa (Lindl.) Baill
Thai name เหมือดโลด (Mued lod)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 23 November  2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, dry evergreen forest, lower montane coniferous forest, mixed deciduous forest
Plant part Male  inflorescence, leaf
Note -

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00629
Family Euphorbiaceae
Scientific name Aporosa villosa (Lindl.) Baill
Thai name เหมือดโลด (Mued lod)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 February  2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, dry evergreen forest, lower montane coniferous forest, mixed deciduous forest
Plant part Leaf, fruit
Note -