เหงือกปลาหมอ

ชื่อสมุนไพร

เหงือกปลาหมอ

ชื่ออื่นๆ

แก้มหมอ (สตูล) แก้มหมอเล (กระบี่) อีเกร็ง (ภาคกลาง) จะเกร็ง อีเกร็ง เหงือกปลาหมอน้ำเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acanthus ebracteatus Vahl.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Acanthaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00174
Family Acanthaceae
Scientific name Acanthus ebracteatus  Vahl.
Thai name เหงือกปลาหมอ (Ngeak pla more)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 January 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mangrove forest, brackish water
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com