เสลดพังพอนตัวผู้

ชื่อสมุนไพร

เสลดพังพอนตัวผู้

ชื่ออื่นๆ

เสลดพังพอนตัวผู้ พิมเสนต้น(ภาคกลาง) ชองระอา ทองระอา ลิ้นงูเห่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barleria lupulina Lindl.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Acanthaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00157
Family Acanthaceae
Scientific name Barleria lupulina Lindl.
Thai name เสลดพังพอนตัวผู้ (Sa laed pang pon tua poo)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 1 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00175
Family Acanthaceae
Scientific name Barleria lupulina Lindl.
Thai name เสลดพังพอนตัวผู้ (Sa laed pang pon tua poo)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 1 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -