สารภีทะเล

ชื่อสมุนไพร

สารภีทะเล

ชื่ออื่นๆ

กระทึง กากะทิง(กลาง) ทิง(กระบี่) เนาวกาน(น่าน) สารภีทะเล(ประจวบคีรีขันธ์) สารภีแนน(เหนือ) ทิง (กระบี่) กาทึง ทึง(ใต้) กระทิง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calophyllum inophyllum L.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Guttiferae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00168
Family Guttiferae
Scientific name Calophyllum inophyllum L.
Thai name สารภีทะเล (Sa ra pee tha lae)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 09 December 2009
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical evergreen rain forest, along the seashore
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00004
Family Guttiferae
Scientific name Calophyllum inophyllum L.
Thai name สารภีทะเล (Sa ra pee tha lae)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 9 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical evergreen rain forest, along the seashore
Plant part Leaf, fruit
Note -