ว่านหางจระเข้

ชื่อสมุนไพร

ว่านหางจระเข้

ชื่ออื่นๆ

ว่านไฟไหม้ (เหนือ) หางตะเข้ (ภาคกลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aloe vera (L.) Burm.f.

ชื่อพ้อง

Aloe barbadensis Mill., A. chinensis Steud. ex Baker, A. elongata Murray, A. flava Pers., A. indica Royle, A. lanzae Tod., A. perfoliata var. barbadensis (Mill.) Aiton, A. perfoliata var. vera L., A. rubescens DC., A. vulgaris

ชื่อวงศ์

Aloaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00359
Family Aloaceae
Scientific name Aloe vera (L.) Burm.f.
Thai name ว่านหางจระเข้ (Wan hang ja ra khae)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 September 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com