ลำโพง

ชื่อสมุนไพร

ลำโพง

ชื่ออื่นๆ

ลำโพงขาว มะเขือบ้า ลำโพงกาสลัก กาสลัก มะเขือบ้าดอกดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Datura metel L. var. fastuosa (Bernh.) Danert.

ชื่อพ้อง

Datura fastuosa

ชื่อวงศ์

Solanaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00380
Family Solanaceae
Scientific name Datura metel  L. var.fastuosa (Bernh.) Danert.
Thai name ลำโพง (Lam pong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 22 September 2012
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower, fruit
Note Purple flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00381
Family Solanaceae
Scientific name Datura metel  L. var.fastuosa (Bernh.) Danert.
Thai name ลำโพง (Lam pong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 22 September 2012
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower, fruit
Note Purple flower