ลำบิดดง

ชื่อสมุนไพร

ลำบิดดง

ชื่ออื่นๆ

จังนัง (สุรินทร์), ดำบิดดง (ระนอง), คันจ้อง คันจอง (อุบลราชธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Ebenaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00363
Family Ebenaceae
Scientific name Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte
Thai name ลำบิดดง (Lam bid dong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 25 March 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest, tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00364
Family Ebenaceae
Scientific name Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte
Thai name ลำบิดดง (Lam bid dong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 April 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest, tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, fruit
Note -