ระงับพิษ

ชื่อสมุนไพร

ระงับพิษ

ชื่ออื่นๆ

ดับพิษ (เชียงใหม่), จ้าสีเสียด (ลพบุรี), ปริก (ประจวบคีรีขันธ์), ระงับ, คอนหมา (สุรินทร์) ผักหวานด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Breynia glauca Craib.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00415
Family Euphorbiaceae
Scientific name Breynia glauca Craib.
Thai name Ra ngap pis (ระงับพิษ)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 April 2014
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, flower and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com