โมกมัน

ชื่อสมุนไพร

โมกมัน

ชื่ออื่นๆ

มูก มูกเกื้อ โมก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia pubescens R. Br.

ชื่อพ้อง

Wrightia calycina A.DC., Wrightia kwangtungensis Tsiang, Wrightia spanogheana

ชื่อวงศ์

Apocynaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00356
Family Apocynaceae
Scientific name Wrightia pubescens  R. Br.
Thai name โมกมัน (Mok man)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 May 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous forest, mixed deciduous forest, dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00357
Family Apocynaceae
Scientific name Wrightia pubescens R. Br.
Thai name โมกมัน (Mok man)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 04 August 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous forest, mixed deciduous forest, dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -