มะหวด

ชื่อสมุนไพร

มะหวด

ชื่ออื่นๆ

สีหวด (นครราชสีมา) กำซำ กะซ่ำ มะหวด (ภาคกลาง) ชันรู มะหวดบาท มะหวดลิง (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) กำจำ (ภาคใต้) ซำ (ทั่วไป) นำซำ มะจำ (ภาคใต้) มะหวดป่า หวดคา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สีฮอกน้อย หวดลาว (ภาคเหนือ) หวดฆ่า (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.

ชื่อพ้อง

Sapindus rubiginosus

ชื่อวงศ์

Sapindaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00361
Family Sapindaceae
Scientific name Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.
Thai name มะหวด (Ma huad)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 08 February 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00362
Family Sapindaceae
Scientific name Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.
Thai name มะหวด (Ma huad)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 March 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -