มะสัง

ชื่อสมุนไพร

มะสัง

ชื่ออื่นๆ

หมากกะสัง (กลาง) กะสัง (ใต้) หมากสัง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Feroniella lucida (Scheff.) Swingle

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Rutaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00184
Family Rutaceae
Scientific name Feroniella lucida (Scheff.) Swingle
Thai name มะสัง (Ma sang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 January 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com