พิกุล

ชื่อสมุนไพร

พิกุล

ชื่ออื่นๆ

กุน (ภาคใต้), แก้ว (ภาคเหนือ), ซางดง (ลำปาง), พิกุลเขา, พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช), พิกุลป่า (สตูล) ตันหยง มะเมา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mimusops elengi L.

ชื่อพ้อง

Imbricaria perroudii Montrouz., Kaukenia elengi (L.) Kuntze, K. javensis (Burck) Kuntze, K. timorensis (Burck) Kuntze, Magnolia xerophila P.Parm., Manilkara parvifolia (R.Br.) Dubard, Mimusops javensis Burck, M. latericia Elmer, M. lucida Poir., M. parvifolia R.Br., M. timorensis

ชื่อวงศ์

Sapotaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00344
Family Sapotaceae
Scientific name Mimusops elengi  L.
Thai name พิกุล (Pi kul)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 07 February 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาเขียวหอม) www.thai-remedy.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00345
Family Sapotaceae
Scientific name Mimusops elengi  L.
Thai name พิกุล (Pi kul)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, fruit
Note -