พะยูง

ชื่อสมุนไพร

พะยูง

ชื่ออื่นๆ

ขะยุง (อุบลราชธานี), แดงจีน (ปราจีนบุรี), ประดู่ตม, ประดู่น้ำ (จันทบุรี), พะยูงไหม (สะบุรี), ประดู่ลาย (ชลบุรี), ประดู่เสน (ตราด), กระยง, กระยุง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dalbergia cochinchinensis Pierre.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Leguminosae -Papilionoideae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00353
Family Leguminosae -Papilionoideae
Scientific name Dalbergia cochinchinensis Pierre.
Thai name พะยูง (Pa yoong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 27 April 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00354
Family Leguminosae -Papilionoideae
Scientific name Dalbergia cochinchinensis  Pierre.
Thai name พะยูง (Pa yoong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 August 2012
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -