ขลู่

ชื่อสมุนไพร

ขลู่

ชื่ออื่นๆ

หนาดงั่ว หนวดงิ้ว หนาดวัว (อุดรธานี) เพี้ยฟาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ขลู คลู(ใต้) ขี้ป้าน (แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pluchea indica (L.) Less.

ชื่อพ้อง

Pluchea foliolosa DC., corymbosa Roxb., Conyza indica

ชื่อวงศ์

Compositae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00013
Family Compositae
Scientific name Pluchea indica (L.) Less.
Thai name ขลู่ (Khluu)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 October 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat riparian zones, wetlands, along the seashore and tidal streams within the influence of salt or brackish water
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com