พลูคาว

ชื่อสมุนไพร

พลูคาว

ชื่ออื่นๆ

ผักก้านตอง (แม่ฮ่องสอน) ผักเข้าตอง ผักคาวทอง ผักคาวตอง(เหนือ) พลูแก (กลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Houttuynia cordata Thunb.

ชื่อพ้อง

Houttuynia emeiensis Z.Y.Zhu & S.L.Zhang, H. foetida Loudon, Polypara cordata

ชื่อวงศ์

Saururaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00350
Family Saururaceae
Scientific name Houttuynia cordata Thunb.
Thai name พลูคาว (Plu kaw)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 June 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Riparian zone, wetland
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com