พลองเหมือด

ชื่อสมุนไพร

พลองเหมือด

ชื่ออื่นๆ

พลองดำ (ประจวบคีรีขันธ์) เหมียด (สุรินทร์) เหมือดแอ่ (มหาสารคาม)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Memecylon edule Roxb.

ชื่อพ้อง

Memecylon edule var. scutellatum (Lour.) Triana, Memecylon scutellatum

ชื่อวงศ์

Melastomataceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00342
Family Melastomaceae
Scientific name Memecylon edule Roxb.
Thai name พลองเหมือด (Plong mued)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 February 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00343
Family Melastomaceae
Scientific name Memecylon edule Roxb.
Thai name พลองเหมือด (Plong mued)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17 November 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -