พลองใบใหญ่

ชื่อสมุนไพร

พลองใบใหญ่

ชื่ออื่นๆ

พลอง (นครศรีธรรมราช) พลองใบเอียด (ตรัง) กำชำ (ใต้) พลองแก้มอ้น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Memecylon myrsinoides Blume

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Melastomaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00144
Family Melastomaceae
Scientific name Memecylon myrsinoides Blume
Thai name พลองใบใหญ่ (Plong bai yai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 11 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com