พริกไทย

ชื่อสมุนไพร

พริกไทย

ชื่ออื่นๆ

พริกน้อย (เหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper nigrum L.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Piperaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00494
Family Piperaceae
Scientific name Piper nigrum L.
Thai name พริกไทย (Prik thai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30  October  2015
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com (พริกไทยดำ)
Crude drug description www.thaicrudedrug.com (พริกไทยล่อน)
Thai remedy description (ยาแก้ลมอัมพฤกษ์) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาประสะไพล) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาเลือดงาม) www.thai-remedy.com