ผักหวานบ้าน

ชื่อสมุนไพร

ผักหวานบ้าน

ชื่ออื่นๆ

ผักหวานใต้ใบ (สตูล) มะยมป่า (ประจวบคีรีขันธ์) ก้านตง ใต้ใบใหญ่ จ๊าผักหวาน ผักหลน (เหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sauropus androgynus (L.) Merr.

ชื่อพ้อง

Sauropus albicans

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00290
Family Euphorbiaceae
Scientific name Sauropus androgynus (L.) Merr.
Thai name ผักหวานบ้าน (Pak wan ban)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 25 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, grove forest, tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00069
Family Euphorbiaceae
Scientific name Sauropus androgynus (L.) Merr.
Thai name ผักหวานบ้าน (Pak wan ban)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 25 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, grove forest, tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -