ผักตบไทย

ชื่อสมุนไพร

ผักตบไทย

ชื่ออื่นๆ

ผักตบ ผักตบเขียด ผักโป่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monochoria hastata (L.) Solms.

ชื่อพ้อง

Carigola hastata (L.) Raf., Monochoria chinensis Gand., M. dilatata (Buch.-Ham.) Kunth, M. hastifolia C.Presl, M. sagittata Kunth, Pontederia dilatata Buch.-Ham., P. hastata

ชื่อวงศ์

Pontederiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00271
Family Pontederiaceae
Scientific name Monochoria hastata (L.) Solms.
Thai name ผักตบไทย (Pak top thai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 October 2011
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Freshwater, swamp, damp, rice field, mud
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com