ผักคราดหัวแหวน

ชื่อสมุนไพร

ผักคราดหัวแหวน

ชื่ออื่นๆ

ผักตุ้มหู(ใต้) ผักเผ็ด(เหนือ) ผักคราด หญ้าตุ้มหู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Spilanthes acmella L. Murr.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Compositae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00126
Family Compositae
Scientific name Spilanthes acmella L. Murr.
Thai name ผักคราดหัวแหวน (Pak krad hua waen)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Lowland, Damp, Grove forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com