โกงกางเขา

ชื่อสมุนไพร

โกงกางเขา

ชื่ออื่นๆ

ฝ่ามือผี (มหาสารคาม);โพดา (ปน);คันโซ่ (อุบลราชธานี);นางสวรรค์ นิ้วนางสวรรค์ (ใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fagraea ceilanica Thunb.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Loganiaceae/Potaliaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00011
Family Loganiaceae/Potaliaceae
Scientific name Fagraea ceilanica Thunb.
Thai name โกงกางเขา (Gong-gang-khao)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 1 August 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dense forests, woodlands on limestone
Plant part Leaf and flower
Note white or pale yellow corolla
Botanical description www.phargarden.com