ชุมเห็ดเทศ

ชื่อสมุนไพร

ชุมเห็ดเทศ

ชื่ออื่นๆ

ขี้คาก ลับมืนหลวง หมากกะลิงเทศ (ภาคเหนือ) ชุมเห็ดใหญ่ ตะสีพอ (แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassia alata (L.) Roxb.

ชื่อพ้อง

Senna alata

ชื่อวงศ์

Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00476
Family Leguminosae-Caesalpinioideae
Scientific name Cassia alata (L.)
Thai name ชุมเห็ดเทศ (Chum hed thed)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 6  November  2015
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Wetlands, Damp
Plant part flower, pod and leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00477
Family Leguminosae-Caesalpinioideae
Scientific name Cassia alata (L.)
Thai name ชุมเห็ดเทศ (Chum hed thed)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 6  November  2015
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Wetlands, Damp
Plant part flower, pod and leaf
Note -