เงี่ยงดุก

ชื่อสมุนไพร

เงี่ยงดุก

ชื่ออื่นๆ

หนามเงี่ยงดุก (อุบลราชธานี), เงี่ยงดุกเล็ก เงี่ยงดุกน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Canthium berberidifolium Geddes

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00025
Family Rubiaceae
Scientific name Canthium berberidifolium Geddes
Thai name เงี่ยงดุก (Nging duk)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 26 March 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00228
Family Rubiaceae
Scientific name Canthium berberidifolium Geddes
Thai name เงี่ยงดุก (Nging duk)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 05 May 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf and flower
Note -