คำเตี้ย

ชื่อสมุนไพร

คำเตี้ย

ชื่ออื่นๆ

มักกำ (เชียงใหม่), ม้าอีก่ำ, ม้าอีก่ำแดง (อุบลราชธานี), ปีกไก่ดำ, ม้าแม่ก่ำ, หญ้ารากหอม ถั่วสลัม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygala chinensis L.

ชื่อพ้อง

Polygala densiflora Blume, Polygala glomerata Lour., Polygala telephioides

ชื่อวงศ์

Polygalaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00468
Family Polygalaceae
Scientific name Polygala chinensis L.
Thai name คำเตี้ย (Kamtea), ปีกไก่ดำ (Peek kai dam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20  September  2015
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Lower montane coniferous forest
Plant part Leaf  flower and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com