กุ่มน้ำ

ชื่อสมุนไพร

กุ่มน้ำ

ชื่ออื่นๆ

กุ่ม (เลย) อำเภอ (สุพรรณบุรี) ผักกุ่ม ก่าม(ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crateva religiosa G.Forst.

ชื่อพ้อง

Crateva brownii Korth. ex Miq., Crateva hansemannii K.Schum., Crateva macrocarpa Kurz, Crateva magna (Lour.) DC., Crateva membranifolia Miq. , Crateva speciosa

ชื่อวงศ์

Capparaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00155
Family Capparaceae
Scientific name Crateva religiosa G.Forst.
Thai name กุ่มน้ำ (Kum nam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 14 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Along stream, riparian zones, wetlands, mixed deciduous forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาแก้ลมอัมพฤกษ์) www.thai-remedy.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00196
Family Capparaceae
Scientific name Crateva religiosa G.Forst.
Thai name กุ่มน้ำ (Kum nam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Along stream, riparian zones, wetlands, mixed deciduous forest
Plant part Leaf and fruit
Note -