กอกกัน

ชื่อสมุนไพร

กอกกัน

ชื่ออื่นๆ

กอกกั๋น (อุบลราชธานี) หวีด (เชียงใหม่) อ้อยช้าง (เหนือ) ตะคร้ำ กุ้ก กุ๊ก หวีด ช้าเกาะ ช้างโน้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.

ชื่อพ้อง

Calesium grande Kuntze, Dialium coromandelicum Houtt., Lannea grandis Engl., L. wodier (Roxb.) Adelb., Odina pinnata Rottler, O. wodier Roxb., Rhus odina

ชื่อวงศ์

Anacardiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00306
Family Anacardiaceae
Scientific name Lannea coromandelica (Houtt.) Merr 
Thai name กอกกัน (Kok kan)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 08 March 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous forest, Dry dipterocarp forest
Plant part Flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00399
Family Anacardiaceae
Scientific name Lannea coromandelica (Houtt.) Merr 
Thai name กอกกัน (Kok kan)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 6  April 2014
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Deciduous forest, Dry dipterocarp forest
Plant part Leaf and fruit
Note -