กระทุ่มหูกวาง

ชื่อสมุนไพร

กระทุ่มหูกวาง

ชื่ออื่นๆ

ตับเต่าต้น ตานควาย(อุบลราชธานี) กระทุ่มหูกวาง(ราชบุรี) หูกวาง(พิษณุโลก) ตุ้มหูกวาง ตุ้มปึง ตุ้มโป่ง ตับควาย จับล่อ(เหนือ) ละลาย(นครราชสีมา) หลุมปัง(สุราษฎร์ธานี) ตับเต่าน้อย เต้าแล้ง ตองแล้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Neonauclea sessilifolia (Roxb.) Merr

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00053
Family Rubiaceae
Scientific name Neonauclea sessilifolia (Roxb.) Merr
Thai name กระทุ่มหูกวาง (Kra tum hoo Kwang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 October 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, lowland
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com