กะตังใบ

ชื่อสมุนไพร

กะตังใบ

ชื่ออื่นๆ

ต้างไก่ (อุบลราชธานี) คะนางใบ(ตราด) ตองจ้วม ตองต้อม(เหนือ) บั่งบายต้น(ตรัง) ช้างเขิง ดังหวาย (นราธิวาส) เรือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leea indica (Burm.f.) Merr.

ชื่อพ้อง

L. javanica

ชื่อวงศ์

Leeaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00129
Family Leeaceae
Scientific name Leea  indica (Burm.f.) Merr
Thai name กะตังใบ (Kra tang bai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 November 2010
Country Thailand
Location Rong koh Forest, Ubon ratchathani University         
Habitat Dry dipterocarp forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00136
Family Leeaceae
Scientific name Leea  indica (Burm.f.) Merr
Thai name กะตังใบ (Kra tang bai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 November 2010
Country Thailand
Location Rong koh Forest, Ubon ratchathani University         
Habitat Dry dipterocarp forest
Plant part Leaf and fruit
Note -