กระโดน

ชื่อสมุนไพร

กระโดน

ชื่ออื่นๆ

กระโดนโคก กระโดนบก ปุย (ใต้ เหนือ) ปุยกระโดน (ใต้); ปุยขาว ผ้าฮาด (เหนือ); หูกวาง (จันทบุรี); ต้นจิก (ภาคกลาง) พุย (เชียงใหม่) ขุย กะนอน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Careya sphaerica Roxb.

ชื่อพ้อง

Careya arborea

ชื่อวงศ์

Lecythidaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00391
Family Lecythidaceae
Scientific name Careya sphaerica Roxb.
Thai name กระโดน(Kra don)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 8 March 2014
Country Thailand
Location Rong koh Forest, Ubon ratchathani University         
Habitat Mixed deciduous forest, Deciduous dipterocarp forest
Plant part Flower and young leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00216
Family Lecythidaceae
Scientific name Careya sphaerica Roxb.
Thai name กระโดน (Kra don)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 May 2011
Country Thailand
Location Rong koh Forest, Ubon ratchathani University 
Habitat Mixed deciduous forest, Deciduous dipterocarp forest
Plant part Mature leaf
Note -