หางหมาจอก

ชื่อสมุนไพร

หางหมาจอก

ชื่ออื่นๆ

หญ้าหางแมว (สตูล)หางกระรอก(กรุงเทพมหานคร) หญ้าตะขาบ (ราชบุรี) เสลดพังพอนกะเหรี่ยง (กาญจนบุรี) ขี้หนอน หางหมา หางอ้น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Uraria crinita (L.) Desv. ex DC.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Leguminosae-Papilionoideae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00120
Family Leguminosae-Papilionoideae
Scientific name Uraria crinita (L.) Desv. ex DC.
Thai name หางหมาจอก (Hang ma jok)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 October 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Montane rain forest
Plant part Leaf, flower
Note Purple with pink flower
Botanical description www.phargarden.com