หางกระรอก

ชื่อสมุนไพร

หางกระรอก

ชื่ออื่นๆ

ว่านเสลดพังพอน ดอกหางเสือ หางเห็น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Uraria acaulis Schindl..

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Leguminosae-Papilionoideae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00145
Family Leguminosae-Papilionoideae
Scientific name Uraria acaulis Schindl.
Thai name หางกระรอก (Hang kra rog)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 3 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Deciduous dipterocarp forest, Montane rain forest
Plant part Leaf, flower
Note Pink flower
Botanical description www.phargarden.com