กำลังเสือโคร่ง

ชื่อสมุนไพร

กำลังเสือโคร่ง

ชื่ออื่นๆ

ขวากไก่ หนามเข็ม (ชัยภูมิ) ขอเบ็ด (หนองคาย) ขี้แรด (ปราจีนบุรี) เขี้ยวงู (ชุมพร) ตึ่ง เครือดำตัวแม่ (ลำปาง)เบน เบนขอ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เล็บครุฑ (จันทบุรี) เล็บรอก (พัทลุง) หมากตาไก้ (เลย)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strychnos axillaris Colebr.

ชื่อพ้อง

Strychnos chloropetala A.W. Hill., Strychnos plumosa

ชื่อวงศ์

Strychnaceae (Loganiaceae)

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00146, PHUBU00148
Family Strychnaceae (Loganiaceae)
Scientific name Strychnos axillaris Colebr.
Thai name กำลังเสือโคร่ง (Gum-lung-sir-krong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 25 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Sparse forest, Grove forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00199
Family Strychnaceae (Loganiaceae)
Scientific name Strychnos axillaris Colebr.
Thai name กำลังเสือโคร่ง (Gum-lung-sir-krong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 1 February 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Sparse forest, Grove forest
Plant part Leaf and flower
Note Green to white flower