กระเจียวขาวปากเหลือง

ชื่อสมุนไพร

กระเจียวขาวปากเหลือง

ชื่ออื่นๆ

กระเจียวขาว กระเจียวป่า กระเจียวบัว มหาอุดม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Curcuma cochinchinensis Gagnep

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00267
Family Zingiberaceae
Scientific name Curcuma cochinchinensis Gagnep
Thai name กระเจียวขาวปากเหลือง (Kra-jeaw-khaw-pak-lerng)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 April 2012
Country Thailand
Location Tung na muang water fall, Khong jeum district, Ubon Ratchathani Province.
Habitat Deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Flower, leaf
Note White flower with yellow lip
Botanical description www.phargarden.com