ชื่อสมุนไพร

ยาแก้ลมอัมพฤกษ์

ชื่ออื่นๆ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

ชื่อ

ยาแก้ลมอัมพฤกษ์

สูตรตำรับ

ในผงยา 70 กรัม ประกอบด้วย

       1. เหง้าไพล เหง้าขมิ้นอ้อย เหง้าข่า หัวกระเทียม รากเจตมูลเพลิงแดง พริกไทยล่อน ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ การบูร หนักสิ่งละ 5 กรัม

       2. ผักเสี้ยนผี (ทั้งต้น) เปลือกต้นทองหลาง เปลือกต้นกุ่มบก เปลือกต้นกุ่มน้ำ เกลือสินเธาว์ หนักสิ่งละ 5 กรัม

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ มือ เท้า ตึงหรือชา

ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 1 กรัม ชงน้ำร้อนดื่มประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก

ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

อาการไม่พึงประสงค์

แสบร้อนยอดอก

ข้อมูลเพิ่มเติม

-

องค์ประกอบทางเคมี

-

การศึกษาทางเภสัชวิทยา

-

การศึกษาทางคลินิก

-

การศึกษาทางพิษวิทยา

-

เอกสารอ้างอิง

-

ดูรายละเอียดของเครื่องยาในตำรับ

เหง้าไพล

เหง้าขมิ้นอ้อย

เหง้าข่า

หัวกระเทียม

รากเจตมูลเพลิงแดง

พริกไทยล่อน

ลูกจันทน์

ดอกจันทน์

การบูร

ผักเสี้ยนผี

เปลือกต้นทองหลาง

เปลือกต้นกุ่มบก

เปลือกต้นกุ่มน้ำ

เกลือสินเธาว์