ชื่อสมุนไพร

ประสะมะแว้ง

ชื่ออื่นๆ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

ชื่อ

ประสะมะแว้ง

สูตรตำรับ

ในผงยา 96 กรัม ประกอบด้วย ผลมะแว้งต้น ผลมะแว้งเครือ หนักสิ่งละ 24 กรัม ใบสวาด ใบตานหม่อน ใบกะเพรา หนักสิ่งละ 12 กรัม เหง้าขมิ้นอ้อย หนัก 9 กรัม สารส้มสะตุ หนัก 3 กรัม

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการไอ มีเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ช่วยขับเสมหะ

ขนาดและวิธีใช้

ชนิดผง ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทาน

ผู้ใหญ่                    รับประทานครั้งละ 1 – 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี   รับประทานครั้งละ 200 - 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ

ชนิดเม็ดและชนิดลูกกลอน ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทานหรือใช้อม

ผู้ใหญ่                    รับประทานครั้งละ 1 – 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี   รับประทานครั้งละ 200 - 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ

ข้อห้ามใช้

-

ข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรใช้น้ำมะนาวแทรกเกลือ กับผู้ป่วยที่ต้องจำกัดการใช้เกลือ

อาการไม่พึงประสงค์

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

-

องค์ประกอบทางเคมี

-

การศึกษาทางเภสัชวิทยา

-

การศึกษาทางคลินิก

-

การศึกษาทางพิษวิทยา

-

เอกสารอ้างอิง

-

ดูรายละเอียดของเครื่องยาในตำรับ

ผลมะแว้งต้น

ผลมะแว้งเครือ

ใบสวาด

ใบตานหม่อน

ใบกะเพรา

เหง้าขมิ้นอ้อย 

สารส้มสะตุ